ĐURO  Bosnić - fotografije

 

Bandera,  31.05.2012

 

BNS, 15.06.2013

 

Božur, 2013

 

Bulka i nebo, 18.05.2013

 

Čanac na buradima, Pančevo 18.02.2013

 

Istočno groblje, BNS 25.09.2012

 

Jovanov oras 30.11.2012

 

Kupine sazrevaju, 18.07.2012

 

Moj bicikl na pruzi, 11.08.2013

 

Moja ulica 25.11.2012

 

Most na Tamišu 2010

 

Pruga, BNS 2011

 

Šljive posle kiše, 09.08.2013

 

Stilska gradnja, BNS 25.09.2012

 

Suncokret, 11.08.2013

 

Suncokreti, 2011

 

Glavna ulica, Mart 13.2013.god

 

Kućica uz prugu, Feb. 07.2013.god

 

Napuštena kuća u Teslinoj ulici, Mart 13.2013.god

 

Sat u dvorištu mog brata Nedeljka Bosnića, Feb. 07.2013.god

 

Srpska Pravoslavna crkva Sveta Troica, Sep. 25.2012.god

 

Stara pumpa na utrini, Feb. 07.2012.god

 

Toranj VIP mobilne mreže, Maj 18.2013.god

 

Železnička stanica, Feb. 07,2013 .god

 

Železnička stanica, panorama, Feb. 07,2013.god

 

Povratak na osnovnu

Đuro Bosnić, BNS

Povratak na Galeriju