Prva stranica    Fotografije    Mapa    Forum    E-mail    Galerija slika    BNS Novosti

 

Povratak na sadržaj

                                           

Zgrada opštine, nekada sedište komande graničarske čete

         

Stara seoska razglednica, sa trojezičkim natpisom

 

         

Glavna ulica u selu (danas Maršala Tita)

       

                                                          

 Železnička stanica

       

                                     

 Panorama sela (foto D.N. Pavlović)

 

                                                                  

   Seoski pejzaž

 

                             

Prvi članovi Srpskog muškog hora (Srpsko crkveno pevačko društvo, 1866.god)

 

        

Učiteljski kolektiv 90-tih godina prošlog veka (u sredini Petru Stojka sa suprugom)

          

           

Opštinski službenici, krajem veka (stoje ,,aušuši,, zakleti odbornici,dole Kosta Carina)

 

           

 Rumunski muški hor (1890) (u sredini Petru Stojka)

 

                                                

Trojezička razglednica (početkom veka)

 

                                                   

Škripi đeram (foto D.N. Pavlović)

 

                                                   

Na pašu, zorom rano

         

                      

Jedno odeljenje seoske škole (1907)

 

       

Jedno muško odeljenje (rumunsko) sa učiteljem M.Krištofom (oko 1910)

       

                                 

Na posao - žene i deca (1915)

 

                            

Poslednji čobani  (foto D.N. Pavlović)

 

                                       

 Poslednji volovi (u porodici Putila)

 

    

Među prvima u selu: nesamohodna vršalica (početak veka)

 

    

Vršalica u međuratnom periodu (Mite Diculja)

 

    

Podmladak Crvenog krsta u školi (u međuratnom periodu)

 

                                 

Kolo srpskih sestara (u međuratnom periodu)

     

                         

Odeljenje mesne škole (sa učiteljem V. Pandurovim)

     

                           

Aeromiting u selu: 6. maja 1938. godine

 

    

 Kuća starijeg tipa

 

     

Ambar za žito  Šupa pokrivena slamom

 

    

Tip kuće, po dužini, iz srednjeg perioda

     

                                    

 Noviji tipovi kuća, popreko

 

                                        

Ornamentacija na kućama

                                      

                                    

Ornamentacija na kućama

 

                                       

  Ambar za kukuruz i žito, sa ulične strane

 

                                                      

 Moderna kuća u selu

      

 

 Kuća obložena pločicama

 

                                                  

Spratna kuća

 

        

Porodica (Margitičan) iz 1898. god. Nepoznata porodica sa početka veka

 

     

Svadba iz 1906. god. (u porodici Ankajcan)

 

    

     Seoska porodica (Kojić) 1915. god. Dva mladića (Srba) 1910. god.

 

   

Seoska svadba 1930.g. (u porodici Bogdan)

     

 

 Porodica (Caprđa) 1895. godine  Porodica (Mandreš) 1915. godine

               

  

Muški kožuh ( rumunski ) Mladi bračni par (Malajmare) posle 1920.g.

 

     

Seoska porodica iz 1915. godine Porodica iz 1915. godine

 

                                

Porodica Bubanj ( iz okoline Jajca )

 

                             

Žene iz porodice Peić

        

 

Predsednik Izvršnog veća NR Srbije Miloš Minić u poseti selu 1959. godine

     

                        

Predizborni miting 1961. godine

    

                              

Mesna partijska konferencija (1953 )

 

   

 Narodni odbor opštine ( 1953 )

 

    

 Narodni odbor opštine ( 1955 )

       

 

  Lazar Omorjan, predratni komunista Među prvim poginulim,(1944) Krsto Franeta

        

              

Polaganje venaca na groblju streljanih 1941. godine

 

   

 Prvi izbori za radničke savete ( 1952 )

 

   

Proslava 1.maja ( 1960 )

 

                                       

Prvi traktor ,,Zadrugar,, u selu

 

  

Prvi kombajni u selu ( 1960 )

 

                                   

Radna akcija  za izgradnju Doma kulture

 

     

Radna akcija  za izgradnju Doma kulture

                        

                                              

Gradnja vodovoda

 

                                     

Skladišta zrnaste hrane ( PIK ,,Tamiš,, )
Skladišta zrnaste hrane ( PIK ,,Tamiš,, )

     

                                     

Koševi ( PIK ,,Tamiš,, )

     

      

Prevoz kombajnirane pšenice ( PIK ,,Tamiš,, )

     

 Tov junadi(PD,,Brazda,,)   Tov svinja (PD ,,Brazda,,)

   

                                                  

Uzgajanje stoke

     

                          

   Izložba poljoprivrednih proizvoda (1960)

     

 

Seoska ciglana Pakovanje ,,Ko-ki,, pahuljice

    

                                    

Rasprskivač zrnaste hrane

    

                                               

Fabrika sirćeta

   

                                      

Sa balkona Doma kulture

 

                             

Praznični dan - ispred   Doma kulture

   

                                        

 Stara zgrada ,,gornje,, škole

   

                                           

Stara zgrada ,,donje,, škole

    

                                                

 Nova zgrada škole

    

                                         

Poplava je zahvatila i školu

    

      

Dečiji dom (u zgradi škole, u prvim posleratnim godinama)

 

   

Posle časa likovnog vaspitanja

    

                                   

Zabavište (dečiji vrtić)

    

                               

Takmičenje ,,Najveselije selo,, (1962)

    

                      

Festival folklora Rumuna u Vojvodini (1974)

     

 

Folklorna grupa Doma kulture u Rumi (1977)

    

                

Jedan od prvih fudbalskih timova (prvi Mirko Opačić)

                              

                    

Košarkaška utakmica na školskom terenu

      

                                             

Na novom stadionu

    

                                        

Fudbalski klub ,,Sloga,,

    

                                        

Košarkašice ,,Sloge,,

             

                                              

Igrači stonog tenisa

           

  

Šahisti među najboljima (sa Borom Ivkovim u Poreču, maja 1970) Međunarodni velemajstor Karpov remizira sa Nikolom Kneževićem(simultanka)

 

     

 Rumunski velemajstor Viktor Čokaltea (simultanka u Novom Selu 1964)

 

                                   

Kaskaderska veština u jahanju (Georgice Mucu)

                    

                                         

Vatrogasna  vežba

       

                                  

Lovci  u  akciji (1969)

 

Povratak na sadržaj

 

Prva stranica    Fotografije    Mapa    Forum    E-mail    Galerija slika    BNS Novosti