Učenici  (generacija rođena 1956.god)

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.)

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.)

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.), BLEDSKO jezero

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.)

Marioara, Đorđe, Brankica, Zorica, Popović, Lakić

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.)

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.)

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.)

 

Đačka exkurzija, VIII razredi (generacija rođena 1956. god.)

 

Lepe su, zar ne? ?, Jelena, Ljilja, Ljubica, Livija, Lidija, Marioara

 

 

20 jun 1967.godine II razred Osnovne škole   (Krajnjan S.)

 

1973.godine, učenici likovne sekcije O.Š. sa profesorom B.Livijusom (Krajnjan S.)

 

1973.god, VIII razred Osnovne škole ,,Žarko Zrenjanin,, sa nastavnikom fizičkog Duletom (Krajnjan S.)

 

1973.godine, sekcija istorije sa nastavnikom Flora Vasom  (Krajnjan S.)

 

1973.godine, VIII sa nastavnicom ruskog jezika Bebom  (Krajnjan S.)

 

1973.godine, Stojan, Slavica, Stevan, školski kviz u Domu kulture (Krajnjan S.)

 

Literarna sekcija pri Domu kulture   (Krajnjan S.)

 

1973.godine, Školski turnir u rukometu   (Krajnjan S.)

 

Stevan i porodica Ćulibrk   (Krajnjan S.)

 

Stevan Krajnjan i Bukva Ljubomir    (Krajnjan S.)

 

 

Stevan, školsko takmičenje  (Krajnjan S.)

 

Stevan, školsko takmičenje  (Krajnjan S.)

 

   

Stojan Višekruna, Bata Vučković, Stevan Krajnjan   (Krajnjan S.)

   

 

Šublja Jonel i Carina Florika, školska priredba...

 

Grupa devojaka školskog folklora, 197...god.

 

Neprevaziđeni ,,Fića,,

 

 

 

Joan Flora

 

Jonel, Kornelija, Aleksa

 

Verica, Minerva, Jovanka, Božana   197...i neke

 

?

 

Centar, 197...i neke

 

Pera, Bole, Gaša

 

na početnu stranicu Foto vremeplova

Vaš komentar

prva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31 32    

zadnja