Beka Trajan, Beka Dorel 14.09.1963

 

Beka Dorel

 

 

 

 

 

05.05.1985

 

Mijad, Dorel

 

Beka Dorel, Savezna Štafeta 1983

 

Savezna Štafeta, 1983

 

Vasile Flora, nastavnik istorije, Prvomajski miting 1970.godine

 

Aleksandar i Milka Živković

 

Milka, Nikoleta Rusuloj i Aleksandar, Nikoletin 8. rođendan

 

 

Gašpar Borivoje - Gaša, igranka u maloj sali Doma kulture, BNS 1978.godine

 

Pravljenje bine za igranku, za 1.maj 1974.godine. Deo grupe ,,HERC,, i to : Krstić Dragan - Krle,

 Sava Mrak,  Miša Slepčević, Gašpar Borivoje - Gaša, Luka Višekruna (simpatizer grupe)

 

Grupa ,,HERC,, 01.05.1974.godine: Gaša, Krle, Beca Tokin i Miša Slepčević

 

Grupa ,,HERC,, Gaša, 01.05.1974.godine

 

Grupa ,,PANTERI,, 1970.godine: Gaša, Steva Malajmare, Mirko(Pančevo), Dule Šurjanac, Nešić(Pančevo), Bora(Pančevo)

 

Grupa ,,PANTERI,, 1970.godine ispred Doma kulture

 

Grupa ,,DANS,, Gaša, gitarijada u Pančevu 1976.godine

 

Grupa ,,DANS,, Savičić Milan - Faja, gitarijada u Pančevu 1976.godine

 

Grupa ,,DANS,, Šublja Jonel, gitarijada u Pančevu 1976.godine

 

Grupa ,,DANS,, podešavanje opreme, gitarijada u Pančevu 1976.godine

 

Grupa ,,DANS,, poznati pančevački voditelj i roker Đeka predstavlja grupu ,,DANS,, gitarijada u Pančevu 1976.godine

 

Igranka u maloj sali Doma kulture, svira grupa ,,DANS,, 1976-77.godine.

 

Grupa ,,DANS,, Krle, Luka, Gaša

 

Grupa ,,DANS,, Gaša i Šublja

 

Stana Izbaša i Gaša na jednoj novoseljanskoj svadbi

 

na početnu stranicu Foto vremeplova

Vaš komentar

prva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31 32    

zadnja