Marinel Malica sa sestrom, njihova stara kuća, sada je tu prodavnica ,,Orhideja,, ulica Maršala Tita, preko puta

od škole. Snimak načinjen 31.08.1979.god

 

Vesna Čomlava, 1980.god

(fotografije ustupila Aleksandra Nikolić - Saša)

 

 

Saša, Bole, Vesna, Miki (Jonel) 1980.god

(fotografije ustupila Aleksandra Nikolić - Saša)

 

Sorin Boljanac, Saša i Zora, 1980.god

(fotografije ustupila Aleksandra Nikolić - Saša)

 

Luka Višekruna, Saša, Bole, Vesna i Miki, 1980.god

(fotografije ustupila Aleksandra Nikolić - Saša)

 

Miki (Jonel) 1980.god

(fotografije ustupila Aleksandra Nikolić - Saša)

 

Milan Gajčanin, " Ja i Liviusovi medvedi ", školsko dvorište, 1970.godine

(sliku ustupio G.Milan, postavljeno 27.12.2012.god)

 

Ovako je počelo građevinsko preduzeće "Partizan" iz Pančeva. Vukašin Gajčanin i prijatelji.

(sliku ustupio G.Milan, postavljeno 27.12.2012.god)

 

1975.godine, ispred trafikanta

 

1976.godine, Radovan Bodroža ispred prodavnice br.5.

 

Ispred trafike u centru

 

?, Pera Pomana, Violeta, Goran, Đoka, Saša, Jelaš Dušan

 

Odlazak đaka osnovaca na exkurziju, železnička stanica u BNSelu

 

1962.godine, za Novu godinu u ,,Brazdi,, - Prole Bosa, Stamenković Bora, Bodroža Radovan,            Prole Milja, Bubnjević Mirko, Bodroža Sonja.

 

Goran, Saša, Đoka, Jovica

 

 

 

 

 

1.Maj 1973.godine - Bodroža Radovan, Slifka Adam, Perjanica Stevan, Pomana Dragica, Pomana Petar,

Slifka Marija, Militarov Zlata, Militarov Nikola, Bodroža Darinka, deca - Saša, Violeta, Đorđe, Goran.

 

Na času likovnog vaspitanja, profesor Livius Balnožan.

 

Folklor Doma kulture, Violeta Bodroža

 

Folklor Doma kulture, Violeta Bodroža

 

Folklor Doma kulture, Violeta Bodroža, sala Kulturnog centra u Pančevu. 1980.godine

 

1972.godine, KUP ,,Libertatea,,

Ercegovac, Đorđe, Boltić, Moša, Miša 

Bole, Caran, Knez, Rade, Musa

 

1964.godine, FK ,,Sloga,, - Gvozdenac Rajko, Zec, Dorel, CaprđaBiebucu, Stamenko Jovanović, Aca Rotar, Bodroža Radovan, Čujke, Mladen, Saka Knežević, Glamočak Vlajko, Dule Lakić.

 

Spremni  za Slet, povodom 25.Maja, Dana mladosti na stadionu JNA u Beogradu. Učesnici iz Pančeva (3 učesnika iz BNSela, između kojih i Violeta Bodroža)

 

1973.godine, socijalistička slava BNSela, proslava FK ,,Sloga,, na slici fudbaleri sloge, tri generacije

 

Bodroža Radovan, Duša Kovač, Sava Stejić, Niku Srbu.

 

1984.godine, Prodavnica ,,Ortopan,, Čavoški Novica(Kiki) i Bodroža Radovan

 

1981.godine, Radovan i Militarov Nikola

 

Zatrpavanje rovova od vodovoda, Pekaz Čeda, Militarov Nikola - Špeni, Pekez Zora, B. Vera - Dunda,

 

godine,

1982.godine, Kuvanje sosa. Bodroža Dana, Božović Bobica, Jelaš Dana, Jelaš Dušan.

 

1984.godine, subota, vreme za ćevape. Militarov Nikola, Popović Milenko, Bodroža Radovan.

 

1981.godine,

Jelaš Dana, Militarov Zlata, Militarov Nikola, Bodroža Dana, Božović Bobica, Gašpar Mita

 

Uskrs 1973.godine, Blešić Ana Marija

 

1980. Nova godina, Bodroža Dana, Militarov Nikola, Militarov Zlata.

 

1964.godine, Prodavnica ,,Dom,, Aničić Petra i Bodroža Radovan

 

1959.godine, Saobraćajci ispred Lovačkog doma, Šumanac Velja i Dikanović Dušan

 

1969.godine, Bodroža Dana, Bodroža Violeta(dete), Prvu Angelina, Prvu Ana

 

1985.godine, učiteljica Božana, Violeta Bodroža ...

 

1980.godine, januar, Bodroža Violeta i Đurkov Bobana

 

1977.godine,

odlazak na fudbalsku utakmicu u Vršac. Bodroža Radovan, Boljanac Paja - Đuronj, Bodroža Dana

 

1965.godine, prodavnica ,,Dom,, Bodroža Radovan i Trifu Dorel - Vškote

 

Negde 2000 - te, roštilj ispred kafane ,,Palma,,

:27.04.1970.godine, razred: III B
Gornji red: Jelena Tešić, Zoran Jandrić, Marko Kalkan, Janja Paninčić, učiteljica Milka Ubiparip, Stevan Mik, Zorica Jandrić i Vinko Dupor.
Srednji red: Krstan Milekić, Nataša Modošanov, Srđan Zorić, Dragica Vasić, Zoran Prole, Ranko Savičić, Zora Miljević, Milena Novaković, Rada Oparnica i Zoran Suknović.
Donji red: Jovan Moconja, Vesna Čomlava, Đuro Bosnić, Marina Boljanac, Boro Skaljak, Ljiljana Stejić, Dragan Kesić, Mira Bogojević, Dragutin Divljak i Milja Božić.
Ženska prezimena su tadašnja.

(fotografiju ustupio Đuro Bosnić)

 

Generacija 1969 - 1970

(fotografiju ustupio Đuro Bosnić)

 

 

 

 

na početnu stranicu Foto vremeplova

Vaš komentar

KRAJ

prva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31 32    

zadnja