Prva stranica Fotografije Mapa Forum E - mail Galerija slika BNS novosti
Odbojkaški klub "BNS"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbojkaški klub BNSelo, dresove je poklonio (20) ,,VAZOX,, Vasić Vladimir

 

Odbojkaški klub BNSelo, dresove je poklonio (20) ,,VAZOX,, Vasić Vladimir

 

 

Odbojkaški klub BNSelo,

 dresove je poklonio (20) kafe,,ROLEX,,  ,,Makel elektro,,  pekara ,,REX,, i restoran ,,GOLF,,

 

Odbojkaški klub BNSelo, majce je poklonio (60) ,,ZZ MILENIUM,,

 

Odbojkaški klub BNSelo, majce je poklonio (60) ,,ZZ MILENIUM,,

 

Zahvaljujući donaciji ,,Makel Elektro,, (50%) i učešću roditelja, kupljene su trenerke za Odbojkaški klub

 

Povratak na osnovnu stranicu