Ovu stranicu posvećujem u znak zahvalnosti mojim pretcima i roditeljima, bez kojih ovog sajta ne bi bilo

 

Lazar (rođ. Boljanac) Marija, moja prababa sa majčine strane Lazar Trajan, moj pradeda sa majčine strane

 

   
Čebzan (rođ. Mihajlov) Ljubica, moja prababa sa očeve strane Čebzan Jovan, moj pradeda sa očeve strane

 

Lazar (rođ. Ardeljan) Angelina, moja baba sa majčine strane Lazar Joca, moj deda sa majčine strane

 

Čebzan (rođ.Ardeljan) Ana, moja baba sa očeve strane Čebzan Đorđe - Trajan, moj deda sa očeve strane

 

Čebzan (rođ. Lazar) Ljubica, moja majka Čebzan Đorđe, moj otac

 

 

Jonel Čebzan, oktobar 2008

 

Prva stranica

Fotografije

Mapa

Forum

E - mail

Galerija slika

BNS novosti