Prva stranica Fotografije Mapa Forum E - mail Galerija slika BNS novosti
 Повратак на индекс Нше новиневине 

              Novoseljanski radio - amateri

            Podzemne i površinske vode
    Njihov glas se daleko čuje

     

    Pre dve godine je amaterski radio-klub"Nikola

Tesla" iz Banatskog Novog Sela, nakon dužeg vremena obnovio svoje aktivnosti. Zahvaljujući prostoru koji je dobio od Doma kulture, kao i en-

tuzijazmu pojedinih ljudi,stvoreni su osnovni uslovi za nastavak tradicije novoseljanskog radio-ama- terizma.

    Klub trenutno ima četrdesetak članova,ali poseduje samo jedan KT uređaj koji je kupljen novcem od dobrovoljnih priloga samih članova. Međutim, zahvaljujući slozi i preduzimljivosti novog predsednika Zorana Lautaša oko kluba se svakog dana okuplja sve više zaljubljenika u ovaj veoma zanimljiv hobi.

    Opravdanost postojanja ovakvog kluba se na

najbolji način pokazalo za vreme agresije NATO

na našu zemlju. Savez radio-amatera Jugosla -vije je, nakon proglašenja ratnogstanja, uključio iradio klub "Nikola Tesla", kao i ljude koji se okupljaju oko njega, u takozvanu vazdušnu mrežu za opasnostr. Njena osnovna namena je bila dapravovremeno izviđa i obave- štava o preletima neprijateljskih letilica i proje- ktila i njhovom dejstvu na područiju južnog Banata.

      Novoseljanski radio-klub se uspešno uključio u ovu mrežu. Koordinator svih aktivnosti mreže

za opasnost u Banatskom Novom Selu bio je

Ranko Savičić-Đoka. Uz njegovu pomoć su orga

nizovana dežurstva na nekoliko mesta u selu, sa kojih su slate informacije upravnoj stanici, a zatim dalje prosleđene štabu u Beogradu. Dežuralo se i za vreme opasnosti iz vazduha, a bilo je angažovano tridesetoro ljudi. delujući u sistemu mreže za opasnost, novoseljanski radio-amateri su dobijali i svojim kolegama pružali pravovremene informa- cije o dejstvu neprijatelja po čitavoj teritoriji.

   Za vreme ratnog stanja je, u režiji radio-kluba

i mreže za opasnost, brojnim početnicima omogu ćeno da u maju u Kovačici polažu ispit za E-klasu radio-amatera. Ispit su pored Novoseljana, polagali i članovi kluba iz Pančeva i Beograda.

      U klubu se ponovo prešlo na mirnodopske

aktivnosti. Upravo je završena aktivacija (održavanje veza) sa celim svetom pod nazi- vom  "Mir za celi svet" . Na kraju je potvrđeno više od 400 veza u trideset zemalja sa skoro svih kontinenata

 

                                                               S.Kojić

  

       Radio-amateri YU 7 BCG iz Novog Sela

 

 

           Hala sportova u izgradnji

        Opasnost još nije prošla

 

    Posle izgradnje Đerdapa u južnom Banatu je

tok  i nivo podzemnih voda bitno poremećen.

To je u naseljima sa nižom nadmorskom visinom  i lošijim sastavom zemljišta prouzro- kovalo niz nevolja.

Jedno od njih je Banatsko Novo Selo koje trpi

velike materijalne štete. Sedamdesetih godina je usled povećanja podzemnih voda, dolazilo do sleganja zemljišta, pa je voda prodirala u podrume, što je dovodilo do velikih oštećenja stambenih objekata. Među mnogim zgradama

koje su oštećene bile su i srpska i rumunska pravoslavna crkva, pa je morala da usledi njihova sanacija.

     Početkom osamdesetih su podzemne i površi- nske vode ponovo izazvale oštećenja na mnogim objektima. Oko 600 kuća je bilo toliko oštećeno da su na njihovom mestu  morale da se zidaju nove. Međunajugroženi- jma je bila zgrada nove osnovne škole. Zbog toga je selo kupilo bager i započelo je kopanje uličnih kišnih odvodnih kanala i glavnih kole- ktora za sabiranje i odvođenje vode, pa je problem bio privremeno rešen.

     Obilne padavine koje su poslednjih meseci pogodile našu zemlju nisu mimoišle ni Banatsko Novo Selo. Pojedine kuće, pomoćne zgrade i bašte su bile pod vodom. Stanje je bilo tako alarmantno, da je Javno komunalno preduzeće svojim bagerom i pumpama Dobrovoljnog vatrogasnog društva danonoćno spašavalo kuće i domaćinstva od vodene stihije. Voda koja se slivala sa okolnih viših terena nailazila je na zatrpane kišne kanale i propuste za vodu i plavila okolne objekte.

     Da bi se stanje popravilo, očišćeno je 2000

metara kanala, što je omogućilo da voda polako otiče. Međutim, problem još nije rešen jer komunalno preduzeće muku muči sa besparicom a meštani su ispred svojih kuća zatrpali kanale i propuste za vodu, pa ponovne padavine mogu prouzrokovati štetu.

 

                                                            S.Koijć

 

      Još ima nade za halu

 

    5 Novembra je u Banatskom Novom Selu

održan sastanak Odbora Mesne zajednice koji je bio posvećen izgradnji sportske hale. Odazvali su se svi koji su bili pozvani: Srđan Miković, predsednik SO Pančevo, Zoran Tomić,

predsednik, i Dušan Novakov, član Izvršnog odbora SO Pančevo, predstavnici Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva, na čelu sa direktorom Zvonkom Lješnjakom, kao i Ljuba Jovanović, direktor "Megaprojekta" koji izvodi radove.

    Prisutni su izrazili zadovoljstvo trenutnim stanjem u gradnji hale pogotovo ako se ima u vidu kakvi su problemi pratili ovu investiciju.

    - Novac koji nam je dosad uplaćen, a radi se o 3.958.000 dinara, u potpunosti je opravdan i kada komisija naše firme i Direkcije završi rad imaćemo čistu situaciju. Videćete da smo u objekat uložili i nešto svojih para, kako bi kontinuitet poslova bio nastavljen  i sprečena veća šteta. Iako je lim za pokrivanje hale kupljen na vreme, poslednjih šest-sedam meseci nismo dobili ni jedan dinar, pa je nastavak radova doveden u pitanje. Radi se o sredstvima koja su potrebna da bi se objekat pokrio. Kada se hala pokrije, bitka je dobijena - rekao je Ljuba Jovanović.

    - Shodno Sporazumu o udruživanju sredsta-

va za izgradnju sportske hale, Direkcija je ispunila svoju obavezu. Međutim, iako je Opština preuzela na sebe finansiranje druge faze gradnje, jer selo taj deo nije moglo da ispuni, nedostajaće sredstva u visini od milion dinara, po preseku stanja u septembru, ne dozvoljavaju da se hala pokrije i zaštiti.Ovih dana ćemo uraditi privremeni konačni obračun

pa ćemo moći da razgovaramo o tome da li postoje, i iz kog izvora, sredstva za nastavak gradnje i njen završetak - bio je zaključak predstavnika Direkcije.

    Članovi Odbora MZ su se kritički osvrnuli na svoj rad na prikupljanju trećine novca iz Ugovora o sufinansiranju hale. Rečeno je da tu akciju koja je započeta u martu prekinuo rat, a pokušaji da se ona nastavi su bili bezuspešni. Ipak je naglašeno da je Odbor spreman da ispuni deo obaveza, pa je zato insistirano da selo finansira završnu, treću faza.

    Zoran Tomić, predsednik opštinske vlade, rekao je da bi rebalansom budžeta, u kome ima mesta za stavku sportska hala, zajedno sa novcem dobijenim od prodaje stare pošte u Novom Selu, mogla da se nastavi gradnja hale. Naglasio je da je potrebno da postoji želja vladajuće koalicije da taj rebalans izglasa, odnosno jedinstvo 34 odbornika.

 

                                                                      S.Kojić

 

 

 

Повратак на индекс Нше новине
Prva stranica Fotografije Mapa Forum E - mail Galerija slika BNS novosti