Trenutak u jednom trenutku – zauvek

 

          Čovek u svom kazivanju i opisu može da bude objektivan, ali ne mora!

   Jedan trenutak može se opisati u jednoj čitavoj knjizi, a da se ne opisuje ni približno ono što fotoaparat zabeleži u jednom trenutku, i to zauvek.

    Fotografije su snimljene Agfa Box-om (na slici dole), u formatu filma 6x9cm.

Snimatelj Jonel Lazar (1925 - 1950).

 Fotografije koje su ovde postavljene,  skenirane su sa originalnih  filmova iz vremena kada su i nastale.

 

 

Marinka Lazar rođ. Caprđa i sin  Jonel  Lazar, 1926.godine

 

Marioara Ardeljan, Ljubica Lazar, Niku lu srbu, Nikola Ardeljan, Sima, Balnožan Roman, Jonel Lazar, Joca Lazar Mita lu lupu,  1940.godine

 

Stevan Ardeljan, Joca Lazar, Nikolice Ardeljan, 1940.godine

 

Peca Lautaš, Ljubica Lazar, 1939.godine

 

1942.godine, završetak VI razreda, hor, nastavnik Josif Dalja, skroz levo spremačica Ema

 

1938.godine, izrada skloništa. Svaka kuća u BNSelu je imala obavezu da u svom dvorištu ima sklonište

 

Vršidba žita. Domnika Ardeljan (Kušu), Marioara Ardeljan, Paja Ardeljan (Kušu), Ljubica Lazar,

Livika Blaž (Kraćun)

 

Joca Lazar

 

Sofija Lautaš i praunuk Peca Lautaš (Farbar)

 

Jonel Lazar

 

Angelina, Ljubica, Trajan, Marija, Jonel i Joca Lazar Kobrlau, 1944.godine

 

Sima, Jonel, Ljubica, Kosta Lautaš (Farbar),Joca, Angelina, Trajan. 1942.godine

 

Ljubica i Jonel Lazar

 

Jonel Lazar, Kosta Lautaš, Sima (radnik kod porodice Lazar). 1943.godine

 

Lina Caprđa i Petru Caprđa

 

Na ciglani

Nena Lazar, Nene lu Fira, Ljubica Lazar, ?, ?, Todor Lazar,? (familia Đoaika)

 

Ljubica Lazar, Domnika Ardeljan, Ana Guguljan (Palita), Joca Ardeljan (Kušu)

 

Ana Mandreš, Jelena, Lina Caprđa, Silvija Mandreš

 

Marioara Ardeljan, Domnika Ardeljan, Ljubica Lazar. 1946.godine

 

Biebucu Caprđa

 

Zorica Lautaš, Peca Lautaš, Ljubica, 1943.godine

 

Nemački vojnici u BNSelu, 1940.godine

 

Jelena

 

Parna vršalica

?, vojnik Nemačkog Vermahta, 1941.godine

 

Radna akcija

?, ?, ?, Joca Šublja, Stevan Ženar, Colja, ?, ?, Punga, Balnožan Roman (Maca)

 

Cirkular pokretan motorom ,,Aran,, 1941.godine

 

?, Jonike, ? Jonel Lazar, Ljubica Lazar, Nina (Barbarasa), Jepta Mandreš, Nina Mandreš

 

Berba grožđa

?, Jonel Zegaćanu, Maria Mandreš, Ljubica Lazar, ?, ?, Nina Mandreš, ?,  1942.godine

 

Peca i Vera Lautaš (Farbar), 1947.godine

 

Krunjenje kukuruza u familiji Caprđa

 

Petar i Đorđe Caprđa

 

?, ?

 

Peca Lautaš, Angelina Lazar, Zorica Lautaš, Ljubica Lazar

 

 

 

Novoseljani u Vrnjačkoj Banji

?, ?, ?, Jonike Mandreš

 

Jonel Lazar, Marioara Ardeljan (Kušu), Ljubica Lazar, Nikola Ardeljan (Kušu)

 

Biebucu Caprđa, Viorika (Malajmare) Ardeljan, Tutu Ardeljan, ?

 

Marioara Balnožan (Židovu), Joca Lazar, Peca Lautaš

 

Jonel, Joca, Angelina i Ljubica Lazar

 

Na ciglani

 

Jonel u Vrnjačkoj Banji

 

Svinjokolj

?, Joca Kojić (Srbu), Maća, Kosta Blaž (Kraćun), Monu, ?

 

Kosta Lautaš (Farbar)

 

N A Z A D