... i iz ovog ugla...

 

Fotgrafija poslata bratu, 1894.godine, pošiljaoc nepoznat, primaoc nepoznat

 

Poleđina gornje fotografije

 

Laza Balonžan (Jabukanac), desni, vojnici Austrougarske . negde 1910 - 1918.god

 

Ardeljan Treile

 

Familija Caran - Dicu, 1913.god, Vasa, kćerka Ana, supruga Lina

 

Martinov Nikola - Tođa (rođ. 1900.god) opančarski šegrt u pančevu, 1913.god.

 

Dana i Šandru Mik, 1912.god

 

Porodica Baba, 1915.god

 

Stevan Zajeci, 1915.god

 

Porodica Baba, 1915.god.

 

Martinov Nikola opančar

 

Balnožan Jovan - Jovica, 1915.god.

 

Maris Jefta(r.1900), ?, Mandriš Radovan(r.1904), 1915.god

 

Paja i Manu Boljancu - Đuronj

 

 

 

Trajan Bošku i supruga Rozin(rođena Mik - Stoja)  sa kćerkama Livija(r.1911) i Paunica(r.1914)

 

?

 

Livija Rusovan, svečana nošnja, 1923.godine

 

Pančovan

 

?, 1927.godine

 

?, 1928.godine

 

Kaplar Jovan Beka, 7.četa 2.bataljon, 46 pešadinski puk, Ohrid, Vardarska ?

 

Vasa Bogdan, Kosta Bogdan

 

?, 1933.godine

 

Familija Lazar, 1930.godine

 

Svečano odelo mladih, 1935.godine

 

Laza Balnožan (Jabukanac), 1935.god

 

1935.godine

 

1936.god, učiteljica Elena Drenča

 

III razred sa učiteljicom Marija Ženariu, 1936.god

 

Za uspomenu i dugo sećanje

 

Folklor, 1936.godine

 

 

 

Beka Laza, prvi sa leve strane

 

Folklor, 1939.godine

 

Vasilika i Sofija Baba, 1940.godine

 

Povratak na priloge Banatsko Novo Selo Napred na sledeću stranicu