Prva stranica Fotografije Mapa Forum E - mail Galerija slika BNS novosti
 ... I  OVO  SMO  MI

 

povratak na FOTOGRAFIJE

                                                                    

Neke daleke 192-i neke

                                                 

Vožnja fijakerom

                                                                         

pop Drago sa suprugom i pop Janeš sa suprugom, velika sala Doma kulture

                                                

pretstavnici Mesne zajednice BNS i gosti iz Pančeva

                                             

... u bibljoteci

                                                                      

u diskoteci

                                                  

u diskoteci

                                                  

sređivanje prilaza

                                                  

priručni generator, tada je često bilo nestašice struje

                                                  

ispred srpske crkve

                                                  

procesija

                                                   

članovi literarne sekcije pri Domu kulture

                                                  

 

                                                  

 

                                                  

posle obilne kiše, centar sela, u pozadini crkve, kafana Central...

 

Dan skole negde 70-tih: Buca, Jonel, Vasa, Bah, Pera ...
 

                                                  

kopanje kanala za odvod podzemnih voda

                                                  

kopanje kanala za odvod podzemnih voda

                                                  

kopanje kanala za odvod podzemnih voda

                                                  

kopanje kanala za odvod podzemnih voda

                                                  

šta ja tu mogu da pomognem?

                                                                                                   

Savičić Ranko - Đoka, fotograf ovdašnji

                    

povratak na FOTOGRAFIJE
Prva stranica Fotografije Mapa Forum E - mail Galerija slika BNS novosti