Iz života Novoseljana

 

Nova godina 1961.

 

Novoseljanski paor 1916.godine

 

Olimpijska baklja u BNSelu 1972.godine

 

Paori nedeljom uz karte (Crepajska ulica sredinom 20. veka)

 

U vreme zimskih praznika sredinom 20. veka

 

Sa vašara u Novom Selu

 

Porodica Mite Jovanovića-Sremca

 

Selo u vreme poplava

 

Svadbena nošnja

 

NAZAD