Školstvo

 

Franciska Novakova 1932.godine

 

Livius Balnožan 1961.godine

 

Stejić Ilinka 1958.godine

 

Štafeta mladosti 1981 (ispred Doma kulture)

 

Vaspitačice Ana Šdiku i Marija Sabanović 1963.godine

 

Profesor Livius Balnožan na času likovnog vaspitanja u prirodi

 

Peti razred sa učiteljem Dragoljubom Milenkovićem i sveštenikom Longinovim

 

Učitelj Ivan Modošanov i nastavnici Livius Balnožan, Viktor Mihajlov i Vasa Flora

 

NAZAD