Sportske aktivnosti

 

Fudbaleri i Uprava  ,,Sloge,, 1962.godine

 

Fudbalska ekipa nastavnika OŠ,,Žarko Zrenjanin,, 1983.godine

 

Sportske aktivnosti u centru sela

 

Slet Sokolske čete glavnom ulicom 1938.

 

Šahisti, Vasić, Tarica, Knežević, Marković, Glanda

 

Sa fudbalskog terena 1974.godine

 

Areomiting kod Svinjskog bunara 1938.godine

 

FK ,,Sloga,, 1959.godine

 

NAZAD