Udruženja u selu

 

Lovci u dvorištu Donje škole

 

Pavle i Dragica Mališević sa vatrogascima 1944.godine

 

Srpski hor izmedju dva rata

 

Crveni krst između dva rata
Rumunski crkveni hor 1926.godine

 

Opštinski Narodni odbor Novog Sela, 1926.godine

 

Srpsko crkveno pevačko društvo oko 1960.godine

 

Hor i orkestar Srpske Pravoslavne crkve

 

Crveni krst

 

NAZAD