Prva stranica Fotografije Mapa Forum E - mail Galerija slika BNS novosti
Povratak na sadržaj

                                                                                                                                        

 

.

 

 

Odeljenje mesne škole sa učiteljem Voislavom Pandurovim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiji pored upravnika Đure Jovanovića stoji Vojislav Pandurov(učitelj) a sestra mu Bojana Pandurov sedi sa leve strane. Milica Marković, Grubetić Grujica koji stoji sa upravnikove leve strane, Persida Vemić i Radmila Popović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi članovi Srpskog  muškog hora (Srpsko crkveno pevačko društvo) 1866.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanču Jovan i Viorika sa familijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na sadržaj
Prva stranica Fotografije Mapa Forum E - mail Galerija slika BNS novosti